โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

 

นางพรชนก รักษาพันธ์
ปริญญาตรี คบ. ศิลปศึกษา

นายสัญชัย ทรงเจริญ
ปริญญาตรี ศศ.บ. ดนตรี(ดนตรีสากล)
ค.บ. ประกาศนียบัตรบัณฑิตครู

นางสาวชินานาง วงศ์หิรัญ (ครูผู้ช่วย)

นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียว (พนักงานราชการ)

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

free hits counter
ผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน 
: http://www.bkpschool.ac.th
อีเมล์ : banklang39@gmail.com

เฟสบุ๊คโรงเรียน   Banklang Pitthayakom School