โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

 

นางสาวสายสุนีย์ บัวแก้ว
ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์
ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ว่าที่ ร.ต.โอรส นันทเมธีธิปพงษ์
ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์
ปริญญาโท กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว

นายนิรวิทธ์ นกพึ่ง
ปริญญาตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์

นายธนลภย์ วงเดช

ปริญญาตรี วทบ. คณิตศาสตร์

 

 

 

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

free hits counter
ผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน 
: http://www.bkpschool.ac.th
อีเมล์ : banklang39@gmail.com

เฟสบุ๊คโรงเรียน   Banklang Pitthayakom School