โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

 

มาร์ชบ้านกลางพิทยาคม

บ้านกลางพิทยาคม ชื่นชมหลักการในปรัชญา
สร้างสรรค์ถิ่นการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
บ้านเราวิทยาการ สืบสารหลักธรรมในกมล
ศักดิ์ศรีสิ่งมีเหตุผล เขียวเหลืองทุกคนจำมั่นซึ้งหทัย
*รอบเราล้วนปฏิมา รักษาเราศรัทธาน้อมไหว้
รักษ์ถิ่นเขาลำเนาไพร รักกันไว้เทิดทูนไว้สถาบัน
ศิษย์ครูรักรู้จิตใจ อยู่ไหนส่งดวงใจผูกพัน
พี่น้องจิตปองจองขวัญ *บ้านกลางเรานั้นคือสวรรค์ในถิ่นไพร

คลิกวิดีโอเพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 

 

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

free hits counter
ผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน 
: http://www.bkpschool.ac.th
อีเมล์ : banklang39@gmail.com

เฟสบุ๊คโรงเรียน   Banklang Pitthayakom School