โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

 

นายธวัชชัย ตั้งปฏิการ
ปริญญาตรี กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา

นางสาวนิษฏาพร พรหมวัชรานนท์
ปริญญาตรี ศษ.บ. สังคมศึกษา

นางสาวจุฬารัตน์ วงษ์สว่าง
ปริญญาตรี คบ. สังคมศึกษา

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

free hits counter
ผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน 
: http://www.bkpschool.ac.th
อีเมล์ : banklang39@gmail.com

เฟสบุ๊คโรงเรียน   Banklang Pitthayakom School