โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

 

นางศิริพร ชัยชมภู
ปริญญาตรี คบ. เคมี

นางนิภาพร หนูภา
ปริญญาตรี คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวภัทรวดี วัดทอง
ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา
ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายสายัณ ไทยทอง
ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์
ปริญญาโท กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

นางวิลัยภรณ์ มั่นระวัง
ปริญญาตรี คบ. ฟิสิกส์
ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

free hits counter
ผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน 
: http://www.bkpschool.ac.th
อีเมล์ : banklang39@gmail.com

เฟสบุ๊คโรงเรียน   Banklang Pitthayakom School